Araka ny fangatahan’ny mpanaraka antsika dia indro misy torohevitra vitsivitsy amin’ny fanamboarana CV

 

  1. Tsara raha pejy iray ihany ny CV : tokony ho voafintina nefa mafonja ny zavatra tokony aseho
  2. Atao manintona maso ny CV : zava-dehibe ny endriky ny CV satria mahatonga ny CV ho tadidy mandrakariva izany
  3. Atao maontina ihany koa ny CV : kazaraba litera roa (Arial sy Calibri) ihany no azo ampiasaina, ary loko karazany 3 afaka miaraka tsara ihany koa
  4. Aleo hisy sary hatrany ny CV : sary maneho fahavononana hiasa nefa manintona ihany koa
  5. Soraty eny amin’ny faritra ambony mora hita ny tanjonao
  6. Asongadino ireo zava-bita tsara nanamarika ny asa natao tany aloha
  7. Tsara raha apetraka ihany koa ireo olona mpiara-miasa taloha afaka anontaniana ny momba anao sy ny fiainanao arak’asa
  8. Afaka mametraka tarehy marika , izay nanamarika ny asa natao sy nisy marina, mba ahatonga ny CV ho manan-daja sy azo tsapain-tanana kokoa
  9. Tokony tsy ho adino ny manisy zavatra hafa toy tari-dalana mankany @ kaonty Linkendin, ny stage natao ary ny fampisehoana @ Power Point ny asa vita
  10. Tokony mifandray @ asa atao ny CV, izany hoe atao misongadina kokoa ny traik’efa mifandray amin’ny asa